Giải Pháp Nước Uống Dành cho Đô Thị & Cộng Đồng


Containerised Water Systems

Containerised units containing full water treatment systems. Culligan can provide filtration, softening, ultrafiltration, reverse osmosis, and disinfection technologies. Simply ship to site, connect and be up and running on day-1

Water Sources

Culligan systems are able to treat water from all sources:

  • ground water from wells and boreholes
  • surface water from rivers and lagoons
  • sea-water through desalination

Filtration technology

Culligan internally manufacture and assemble the pressure tank filtration technology used in this process allowing one of the fastest to market yet most customised solutions available today

Modular design

Modular design allows filters to be configured in twin-parallel, 2-in-series, and 4-leaf clover configuration. All operation is automatically controlled. This allows plants to be configured to meet your specific needs, with room for expansion in the future should regulations change and further treatment is required.

Full range of media

Culligan offer a full range of media to treat all types of contaminants found in feed water – arsenic, ammonia, heavy metals, turbidity etc. With patented multi-media for suspended solids removal, Culligan’s system does not require air-mixing and often does not require chemicals to aid with flocculation saving operational costs.

Nhấp vào nútCulligan_plus_button và tìm hiểu Giải pháp Xử lý Nước của Culligan dành cho Chương trình Cấp Nước Đô Thị


Không thể tìm thấy điều bạn đang tìm kiếm hoặc bạn muốn biết thêm thông tin?

Liên hệ đại diện bán hàng của chúng tôi ngay hôm nay
municipal drinking water solutions - Culligan

Giải Quyết Các Thách Thức Về Nước Đô Thị với Culligan

Các đô thị hiện đang đối mặt với các thách thức lớn trong việc cung cấp nước sạch có thể uống được.

Dân số ngày càng tăng đang đặt ra các mức áp lực ngày càng lớn lên cơ sở hạ tầng cũ kỹ.

Các quy định ngày càng thắt chặt cùng với sự suy giảm nguồn cung cấp nước sạch sẵn có đang gia tăng áp lực về việc tái sử dụng và tái chế nước hơn nữa.

Các hệ thống xử lý nước theo mô-đun của Culligan cung cấp giải pháp mang tính thị trường với chi phí hợp lý, theo từng mô-đun, nhanh chóng và đáng tin cậy cho các vấn đề này.

Hệ thống lọc đa lớp lọc

Hơn 75 năm qua, Culligan đã đi tiên phong và cải tiến hệ thống lọc bình áp suất bằng việc sử dụng nhiều loại lớp lọc khác nhau để cung cấp các giải pháp lọc nước uống cho các đô thị trên toàn thế giới.

Lý tưởng cho các loại nước ô nhiễm – Giải pháp về lớp lọc dành cho nước nhiễm asen, sắt, ma-giê, amoniac, cặn đục và các chất ô nhiễm khác

Nhỏ hơn đến 60% so với hệ thống lọc nước thông thường. Tốc độ lọc cao hơn trong các hệ thống lọc áp suất của Culligan đồng nghĩa với việc hệ thống sẽ chiếm diện tích ít hơn 60% so với các máy lọc trọng lực.

Bằng chứng Tương lai cho nhà máy của bạn – Thiết kế theo mô-đun của Culligan cho phép đạt được phạm vi dòng chảy lớn hơn, và hệ thống có thể được nâng cấp về sau nếu các quy định quản lý thay đổi.

Lý tưởng cho các khu vực xa xôi hoặc kết nối với địa điểm không có đủ tiềm lực kinh tế xây dựng hệ thống đường dẫn nước chuyên biệt kết nối khu vực đó với nhà máy xử lý nước tập trung.


Phương pháp Thẩm thấu ngược dành cho Nước Uống

Culligan có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc cung cấp các giải pháp thẩm thấu ngược giúp xử lý nước từ các con sông, giếng nước, giếng khoan cũng như từ việc khử mặn RO nước biển.

Các chuyên gia kỹ thuật của Culligan sẽ làm việc với nhân viên công trường nhà máy của bạn để đưa ra giải pháp về nước uống an toàn, đáng tin cậy trong khi vẫn tối ưu hóa chi phí hoạt động.

Các hệ thống của chúng tôi được gắn sẵn bánh trượt giúp giảm chi phí xây dựng tại nhà máy và giúp việc lắp đặt nhanh chóng và đơn giản.


Thiết bị xử lý nước bằng công-te-nơ dành cho môi trường làm việc nhiều thách thức

Các hệ thống xử lý nước của Culligan có thể được lắp đặt trong các công-te-nơ bằng sắt thành hệ thống xử lý nước tự chứa.

Nhờ có thiết kế thiết bị theo mô-đun của Culligan, toàn bộ hệ thống xử lý nước có thể được lắp đặt phù hợp với tham số cấp nước cụ thể của bạn.

Hệ thống xử lý nước trong công-te-nơ của Culligan rất lý tưởng cho:

  • Biện pháp xử lý nước dành cho nước uống ở các khu vực xa xôi nơi không có sự hiện diện của công ty cấp nước đô thị.
  • Cung cấp nước uống và nước hợp về sinh dành cho các lán trại của công nhân đang xây dựng các nhà máy công nghiệp quy mô lớn.
  • Phản ứng khẩn cấp tại các khu vực gặp thảm họa thiên nhiên nơi hệ thống cấp nước đã bị hư hại
  • Biện pháp xử lý nước tạm thời trong thời gian nhà máy đóng cửa hoặc sửa chữa khẩn cấp
Municipal water treatments - Culligan

Không thể tìm thấy điều bạn đang tìm kiếm hoặc bạn muốn biết thông tin chi tiết?